vue.js条件判断if else

我来纠错
<h1 v-if="ok">Yes</h1>

//也可以用 v-else 添加一个 “else” 块:
<h1 v-if="ok">Yes</h1>
<h1 v-else>No</h1>

//你可以使用 v-else 指令来表示 v-if 的“else 块”:
<div v-if="Math.random() > 0.5">
  Now you see me
</div>
<div v-else>
  Now you don't
</div>

//v-else-if,顾名思义,充当 v-if 的“else-if 块”。可以链式地使用多次:
<div v-if="type === 'A'">A</div>
<div v-else-if="type === 'B'">B</div>
<div v-else-if="type === 'C'">C</div>
<div v-else>Not A/B/C</div>
发送
热门关键词:
命令
知识类型:
标题描述:
详细解答:

提交审核您编辑的知识会经过 前端大牛 人工审核。